k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Kolo 2

23. 7. 2017 — k47 (♪)

Věci jsou horší a horší. Roz­hodně co se týká os­mičky na mém kole. Ne­dávno jsem musel vy­hák­nout zadní brzdu, která dřela o ohnutý ráfek, jen abych se hnul z místa. Bez brzdy to bylo lepší, mělo to v sobě víc napětí, každou chvíli hro­zilo, že skon­čím ně­ja­kou zrůd­nou kolizí nebo pře­le­tím přes ří­dítka ve snaze ji pře­de­jít. Už pár­krát se mi po­da­řilo pře­le­tět a byl to za­jí­mavý zá­ži­tek. Vět­ši­nou jsem skon­čil na nohách.

Vy­hák­nutí byl ten oka­mžik, kdy bylo jasné, že je třeba jednat. Kolo se stalo ne­po­jízd­ným. Na­štěstí jsem našel jiný bicykl a vy­půj­čil si z něho pár ná­hrad­ních dílů – celé zadní kolo se vším všudy a lanko k přední pře­ha­zo­vačce. Bo­hu­žel jsem ne­na­šel správný inbus a tak jsem musel pře­ha­zo­vačku na obět­ním stroji roz­lá­mat, abych z ní vytáhl lanko. Není to moje kolo, tak co?

Snažil jsem se taky vyndat pas­to­rek a náboj z mého starého zad­ního kola a znovu ho použít, viděl jsem dva šrouby, ty po­vo­lím a celé to nějak půjde. K mému pře­kva­pení se na mě vy­sy­pala hro­mada ku­li­ček z lo­ži­sek. Tudy cesta ne­vedla, transplan­tace bude o něco kom­pli­ko­va­nější. Ná­hradní pas­to­rek má sice o jeden převod méně, ale pořád pře­ha­zuje téměř, jak by člověk čekal – jeden převod se někde ztra­til & když pře­řa­dím na nej­větší kolo, tak řetěz pře­padne. Není to ide­ální, ale lepší než nic a hlavně za­darmo. Říkal jsem už, že to obí­rané kolo není moje?

Takže teď můžu vpředu pře­ha­zo­vat a divoce vy­ha­zu­jící os­mička neděsí ko­lemjdoucí. Se všemi pře­vody se ko­nečně dá vy­vi­nout po­řádná rych­lost & můžu tak od­říz­nout pár vteřin z ran­ního sprintu. Nicméně kolo, které po­skytlo ná­hradní díly, bylo pojaté více re­la­xačně a nemůže po­skyt­nout ten správný těžký pře­vo­dový poměr, kdy bych mohl sprin­to­vat i z kopce a od­říz­nout dal­ších ně­ko­lik sekund. Škoda.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz