k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Kolik kol můžu ukrást za jeden den

10. 11. 2017 — k47

Na ná­draží v ██████████ jsem měl pár minut času & tak jsem zjiš­ťo­val, kolik za­par­ko­va­ných kol by šlo ukrást a jak snadno. Přes den je tam asi 25 kol při­vá­za­ných řetězy ke sto­ja­nům a zá­brad­lím. To schva­luji, kolo+vlax je velice efek­tivní kom­bi­nace pro ra­pidní pře­pravu v Pze a okolí.

Kdysi dávno jsem tam viděl přední kolo při­vá­zané dobrým a velice silný ře­tě­zem k zá­bradlí, jen zbytek pro­středku chyběl. Tak jsem pro­chá­zel tunely pod tratí a sle­do­val jak jsou kola za­bez­pe­čená. Musel jsem u toho vy­pa­dat po­ně­kud po­de­zřele, chodil jsem kolem kol, u kaž­dého se za­sta­vo­val, stu­do­val zámek, řetěz a jak se ho zbavit a pak si něco na­čmá­ral na dlaň.

Vý­sledky jsou ta­ko­véto:

Fi­nální skóre je tedy 8% můžu ukrást tak jak jsou, 8% bez zad­ního kola a u velké části zbytku můžu obírat kola. Možná je na čase se stát prvním me­zi­ná­rod­ním zlo­dě­jem kol.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz