k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Jet lag

5. 2. 2017 — k47

Jak si užít jet lag bez ces­to­vání? Jed­no­duše: Pomalu a po­stupně od­su­nujte dobu, kdy jdete spát blíž k půl­noci a pak přes půlnoc až k ránu. Když to do­sáhne ne­prak­tic­kých roz­měrů – usínat se zimním vý­cho­dem slunce v půl osmé a vstá­vat chvíli před zá­pa­dem – se od­hod­lejte k akci, pře­točte hodiny, fy­zické i cir­ka­di­ánní, uvařte si silné kafe, pro­žeňte se nocí, pak ospa­lým ránem a když se začne do­sta­vo­vat ne­vol­nost, panika a de­re­a­li­zace, vy­razte do ulic, na nohách & v pohybu se s plí­ži­vým spán­kem bojuje snáze. Plánem je po tři­ceti ho­di­nách pře­vážně v zombie stavu usnout v nějaký ro­zumný čas a doufat, že to vydrží. Pak si užijte pár ná­sle­du­jí­cích dnů, kdy všechno bude stát za hovno, pro­tože se nový rytmus ještě ne­stačí usadit do rýh kolem una­ve­ných očí.

Ale potom, když se za­čnete pra­vi­delně pro­bou­zet od­po­čatý ve 4 ráno ████████████████████, to stojí za to.

Až do­ne­dávna mi ne­do­šlo, že tohle je to samé co jet lag. Sám jsem tomu říkal jenom shift a bylo to něco, co jsem musel pár­krát ročně pro­vést, abych vy­rov­nal in­terní hodiny s ho­di­nami světa. Ale oči­vidně jsem ces­to­val osm ča­so­vých pásem, aniž bych opus­til pro­stor 4x4 metry.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz