k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Jako za stara

27. 10. 2017 — k47

Jako kdysi dávno teď po­slou­chám Sings Reign Re­bu­il­der od Set Fires to Flames vydané v roce 2001 & zní to dost po­dobně jako God­speed you! Black Em­pe­ror.

To není myš­leno jako výtka, GY!BE byli skvělí a jejich zvuk v sobě má nos­tal­gic­kou kva­litu. Tohle jsem po­slou­chal v dobách, kdy jsem ještě neznal Blu­e­neck, pg.lost, Our ce­a­sing voice, Exxa­sens, Junius, Rus­sian Ci­rcles, Lauru, Swans nebo Cult of Luna. Někdy není od věci se vrátit zpátky, oprášit staré na­hrávky & po­slou­chat. Ně­které věci jsou s od­stu­pem času mnohem lepší než při prvním po­sle­chu. Když má člověk větší zna­lost žánru, i věci, které byly ne­po­slou­cha­telné, na­jed­nou mají své místo.

Když jsem tu zmínil GY!BE, tak jejich po­slední album Lu­ci­fe­rian Towers je straš­livá do­ne­be­vo­la­jící nuda. Jak se jen do­pra­co­vali od F# A# ∞ k to­muhle? Kam se jen poděly at­mo­sfé­rické výšiny Dead flag blues, East has­tings nebo Blaise Bailey Fin­ne­gan III?

Bel­gický THOT, který mi do­ká­zal vlít tolik ener­gie do žil, vydal nové album FLEUVE. První track ICAUNA je nej­lepší z ko­lekce skla­deb po­jme­no­va­ných podle řek. Je to in­stru­men­tální in­dustri­ální noise ší­len­ství—čirá tenze pře­ve­dená do podoby hudby. Přesto kva­lita zbytku se drží.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz