k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

Imigrantský hmyz

18. 12. 2017 — k47 (♪)

Slunéčko vý­chodní (Har­mo­nia axy­ri­dis) pů­vodně po­chází z jižní Asie, ale bylo k nám za­vle­čeno & teď je tu zcela běžné. Jde tedy o imi­grant­ský hmyz.

Ti­tu­lek byl spe­ci­ficky na­vr­žen, abych sem na­lá­kal všechny ty, kteří omdlí­vají zu­ři­vostí, jen když za­slech­nou slovo „'imi­grace':[i]“, 'ci­zi­nec', 'muslim' a 'co kdy­bychom zů­stali v NATO a měli na své straně tři ja­derné vel­moci'. Kdo chce na psaní něco vy­dě­lat, musí ovlád­nout tuhle sílící de­mo­gra­fii.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz