k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Imigrantský hmyz

18. 12. 2017 — k47

Slunéčko vý­chodní pů­vodně po­chází z jižní Asie, ale bylo k nám za­vle­čeno & teď je tu zcela běžné. Jde tedy o imi­grant­ský hmyz.

Slunéčko vý­chodní (Har­mo­nia axy­ri­dis)

Ti­tu­lek byl spe­ci­ficky na­vr­žen, abych sem na­lá­kal všechny ty, kteří omdlí­vají zu­ři­vostí, jen když za­slech­nou slovo 'imi­grace', 'ci­zi­nec', 'muslim' a 'co kdy­bychom zů­stali v NATO a měli na své straně tři ja­derné vel­moci'. Kdo chce na psaní něco vy­dě­lat, musí ovlád­nout tuhle sílící de­mo­gra­fii.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz