k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Vesnická idylka (částečně v plamenech)

7. 8. 2017 — k47
7.8.2017 #365

38 ki­lo­me­trů & jelo se mi mnohem líp. Nevím jestli za to může zisk nějaké uži­tečné výdrže nebo jen konkor, kterým jsem po­kro­pil všechny části kola, které se mají točit. (Řídil jsem se ne­smr­tel­nou moud­rostí stroj­ních in­že­nýrů: Když se něco hýbe a nemělo by, použij duct tape. Když se něco nehýbe a mělo by, použij WD40.) Na tes­to­va­cích úse­cích (4.2 km mír­ného stou­pání mezi ██████████ & ██████████) to jelo jako nikdy před­tím. Tam někde přes ho­ri­zont poprvé vy­koukl sloup kouře a byl slyšet nářek sirén. V dálce něco hořelo, ale nebyl čas se dostat blíž & očumo­vat zásahu hasičů, byl jsem na sprintu proti času & do­chá­ze­jí­címu světlu.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz