k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Hmyz

5. 9. 2017 — k47

Při psaní tohoto blogu vždy ope­ruji s ex­trém­ním zpož­dě­ním. Ve frontě ro­ze­psa­ných textů teď mám finále nového Twin Peaks, průvod Falun Gong v Pze, Pride" (stále ještě), nějaké další makro-fotky a nové črty o sta­rých sit­co­mech. Ty ale k do­ta­žení do konce po­tře­bují úsilí, což je velice vzácná ko­mo­dita, která se mi v dnešní uspě­chané době ne­do­stává. Místo psaní radši po­slou­chám The Bugle & pak pod jeho vlivem píšu sa­ti­rické li­te­rární kle­noty, které pře­žijí i blí­žící se ja­der­nou pře­střelku mezi Kimem a Do­nal­dem. Při­jí­mám sázky: Kdo vy­střelí první?

V trub­kách mám i další věci, jako tyhle makro-fotky lé­ta­jí­cího hmyzu, u kte­rých bude s pod­zi­mem na krku stále těžší tvrdit, že jsem je vy­fo­tit ne­dávno.

Řeknu vám, že hloubka os­t­rosti je děvka. V makro světě je byť jen pár za­ostře­ných mi­li­me­trů luxus & čme­láci jsou pro příliš tlustí na to, aby se do ní vešli. Tlustí a zby­teční.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz