k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Na flashmob se nevyplatí přijít pozdě

15. 7. 2017 — k47

Nejsem si jistý smys­lem ve­řejně ohlá­še­ných fla­shmobů. Nevím přesně jaké je v tom kouzlo, když se o tom každý zvě­da­vec může do­zvě­dět předem & dojít si pro trochu po­vy­tr­žení. Z fla­shmo­bo­vání se pak ztrácí ten pocit bez­pro­střed­nosti, kdy se v ar­te­ri­ích města na­jed­nou stane něco ne­če­ka­ného.

Nicméně, na netu jsem na­ra­zil na plá­no­vaný fla­shmob & přesně v roz­poru s tím, co jsem právě napsal, jsem se chtěl po­dí­vat, co se děje. Ale jak je z ti­tulku jasné, přišel jsem pozdě. Na scho­dech z metra, když jsem se na­de­chl prv­ního mdlého světla, byl slyšet po­slední do­ha­sí­na­jící za­vo­lání. Ne­stihl jsem ani konec.

Když jsem od­chá­zel, v parku/sadech vedle PalNám z ničeho nic při­stála he­li­kop­téra. Do­sedla na trávu, vy­ská­kali z ní pa­ra­me­dici & za pár oka­mžiků zase vzlé­tala. To se nevidí každý den.

15.7.2017 #365

+1: Al­ter­na­tivní název: This mob will flash to­morrow podle tracku „This Plane Will Crash To­morrow“ na albu Those Who Tell the Truth Shall Die, Those Who Tell the Truth Shall Live Fo­re­ver od Ex­plo­si­ons in the Sky a to ani EITS nemám příliš v lásce.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz