k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Dvojitá duha

28. 6. 2017 — k47

Ob­rá­zek říká všechno, co je třeba říct. Jenom ta sekun­dární duha, která je způ­so­bená dvo­ji­tým od­ra­zem světla v kap­kách deště, není příliš vidět. Při po­ři­zo­vání fotky jsem si ji ne­všiml, vy­koukla, až když jsem upra­vo­val sa­tu­raci & kon­trast, aby oblouk barev lépe vynikl. Když jsem jí zpo­zo­ro­val, v hlavě mi začalo hrát tohle. Po­cho­pi­telně. Jsem jen člověk.

Když už jsem v tom: Fo­to­blog Tokyo times ne­dávno pu­b­li­ko­val fotky pod­zemní vla­kové sta­nice Tsut­su­ishi, která vypadá jako ja­derný kryt vy­stři­žený z ně­ja­kého post-apo­ka­lyp­tic­kého filmu.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz