k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

doomsday party

10. 2. 2017 — k47

Všichni jsme v hajzlu. To je dané. Můžeme jenom po­le­mi­zo­vat o tom, jak moc jsme v hajzlu a zatím to ne­vy­padá moc dobře. Vy­hlídky jsou po­chmurné.

V lednu byly ru­čičky do­om­sday clock – po­my­sl­ných hodin, které od­po­čí­tá­vají čas do apo­ka­ly­psy – na­sta­veny na 2.5 minuty do půl­noci. Blíž byly jen v roce 1953, kdy se při­blí­žily na dvě minuty k půl­noci. V té době posun re­a­go­val na Ope­ration Ivy, během které spo­jené státy otes­to­valy první ter­mo­ja­der­nou bombu a konec světa byl cítit ve vzdu­chu. V tomto světle těch dneš­ních třicet extra vteřin do ar­maged­donu ne­pů­sobí jako příliš velká útěcha.

Exis­tuje jen jeden způsob, jak se s tím vy­rov­nat: do­om­sday party. Začala minulý pátek, pro­bíhá každý den, každou hodinu v každé hos­podě/baru/klubu a skončí až se světem.

Při­pojte se taky a ne­za­po­meňte si každou noc, dvě a půl minuty před půl­nocí dát velký & silný drink.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz