k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Devět měsíců

3. 11. 2017 — k47
#365

Už je to devět měsíců, co píšu tenhle blog, 273 dnů, 275 zápisů.

Devět není tak kulaté číslo jako dva­náct, ale přesto je to ide­ální pří­le­ži­tost slavit, koupit si velkou lahev velice lev­ného ginu a celou ji na po­se­zení vy­žahnout. Proč ne? Každý z nás si nese své sny a naděje na vlast­ních ra­me­nou.

Devět měsíců je docela dlouhá doba. Člověk by si stihl vy­ro­bit dítě & ne­nu­lové množ­ství lidí to sku­tečně udě­lalo. Dva takové do­konce znám, shodou náhod muže a ženu a shodou náhod nového člo­věka vy­ro­bili spolu. Tedy on & ona začali o něco dřív, bo­hu­žel jsme se ne­mohli do­hod­nout na stejný den. Přece jenom by to bylo trochu ne­vhodné:

„Ne­chcete s tím dí­tě­tem počkat, až začnu psát blog, o kterém ještě nevím, že ho budu psát?“

„Proč?“

„Byla by to dobrá anekdota.“

Dobrá anekdota jen pro mě. Ne­pře­kvapí proto, že začali s před­sti­hem & dítěti je teď něco kolem ███████████████.

Když jsem ho poprvé uviděl, hlavou se mi pro­hnaly dvě myš­lenky: První: Do háje, on si vy­ro­bil svůj vlastní ma­ličký klon. A druhá: Ty jsi ještě před ~300 dny ne­e­xis­to­val a teď tu mžou­ráš na svět.

Osm­náct tomu dítěti bude v roce 2035, do­spě­losti do­sáhne v letech, ve které už ne­vě­řím.


Pár věcí, o kte­rých jsem zjis­til, že by se neměly říkat novo-ro­di­čům:

A tak dál & tak dál &td. Pár vtipů nevadí, ale ne­u­stálá baráž špat­ného humoru, na který by byl Andy Za­lt­zman hrdý, zlomí i ty nej­klid­nější.


+1: Od té doby, co jsem začal psát denní blog, moje dny při­po­mí­nají tenhle xkcd komix.

+2: Vše­chen text na ASCII blogu má v sou­čas­nosti něco kolem 85000 slov.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz