k47.cz
koronavirus výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Deep space monitors

2. 10. 2017 — k47 (♪)

Na vr­cholu ██████████ jsem si při po­hledu na obří pa­ra­bo­lic­kou anténu na­mí­ře­nou na slunce vzpo­mněl na slova majora Bri­g­gse z pů­vod­ního Twin Peaks:

Well, I may reveal this much: among my many tasks is the ma­in­te­nance of deep space mo­ni­tors aimed at ga­la­xies beyond our own.

Když už se tu zmi­ňuji o Twin Peaks, ne­dávno jsem zakopl o za­jí­mavý článek, který se snaží vy­svět­lit finále nové série. Jeho závěry jsou takové, že Bob ani zlý Coop nejsou dů­le­žití, celý plán se točí kolem zni­čení Judy s tím, že Laura Palmer je (a vždy byla) za­mýš­lena jako návnada. Její vražda tento plán značně zkom­pli­ko­vala. Proto ji v záměru třetí série Cooper za­chrání, jen aby ji použil znovu jako návnadu.

Někdy mi při­padá, že výklad za­chází příliš daleko, jako kdyby vy­tvo­řil me­ta­fory, aby vy­svět­lil, co se v sérii stalo a pak k nim začal při­le­po­vat vlastní pra­vi­dla. Ale s tím je nutné po­čí­tat, když se po­kouší ana­ly­zo­vat něco tak ne­jas­ného jako je kolos od Lynche/Frosta, který ne­na­bízí příliš zá­chyt­ných bodů.

Článek do­konce zmi­ňuje ná­znaky sy­me­t­rie třetí série, kdy určité udá­losti X hodin od za­čátku první epi­zody mají své zr­ca­dlové obrazy ve stejný čas X hodin před koncem po­sled­ního dílu. Ale to mi při­padá, že začíná za­chá­zet do te­ri­to­ria kru­hové teorie o Star Wars prequel tri­lo­gii.

+1: Hu­dební do­pro­vod A Future Re­mem­be­red od A Signal In The Static

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz