k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Clicker

8. 8. 2017 — k47

Bývaly doby, kdy jsem ve velkém hrál po­čí­ta­čové hry, ale v po­sled­ních letech se jim skoro vůbec ne­vě­nuji. Vý­jim­kou v ne­dávné době byla chvíle se Si­mu­trans, krátký návrat k Bin­ding of Isaac (nové DLC & tak po­dobně) & pak taky Cookie Clic­ker. K němu mě zpátky při­vedly dvě ne­dávné ak­tu­a­li­zace – jedna před mě­sí­cem & druhá právě dneska.

Cookie Clic­ker je divná věc. Zdrá­hám se to nazvat hrou, pro­tože ne­ob­sa­huje skoro nic, co by hru při­po­mí­nalo. Nemá konec, nemá cíl, člověk jen musí získat co nej­více su­še­nek (nebo co přesně má být to cookie v názvu) v po­divné si­mu­laci, která ne­si­mu­luje nic z re­ál­ného světa. Ob­se­sivní povahy mají pro­blém, pro­tože pořád je co okra­jově zlep­šo­vat, pořád se dá zajít dál a zop­ti­ma­li­zo­vat celý proces. CC člověk ne­hraje, CC jen běží a hraje se sama, do­konce i když je okno pro­hlí­žeče za­vřené.

V ko­neč­ných fázích, kdy člověk vy­chytá proces a min-maxuje pro­dukci (wrin­klers, Krum­blo­rovy up­grady, up­grady pan­the­onu a správné poměry jed­not­li­vých budov), už není moc co dělat. Všechno jede samo, jen to občas zapnu, zjis­tím, že za­tímco jsem byl sedm dnů of­fline, jsem vy­dě­lal 250 no­ni­li­onů su­še­nek, což je dobré vědět & pak to zase zavřu.

CC není hra, je to spíš past pro OCD lidi. Ale na druhou stranu jsem si za­pa­ma­to­val jména vel­kých čísel & -il­li­onů: bi, tri, quadri, quinti, sexti, septi, octi, noni a deci. Takže aspoň něco.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz