k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Čistka

8. 11. 2017 — k47

Vět­šinu dne jsem četl o sta­li­nis­tic­kých čist­kách.

Nebylo to úplně od věci. Letos je to sto let od Říj­nové re­vo­luce & do kin se do­stává ko­me­die/drama Ar­manda Ian­nuc­ciho The Death of Stalin. Chtěl bych ji vidět, ale zatím není nikde torrent a kinům v naší kot­lině se úspěšně vyhýbá. Zbývá tedy jenom oprášit & do­pl­nit zna­losti o čist­kách ko­mu­nis­tic­kého režimu, rudém teroru, gu­la­gách, si­biř­ských exi­lech, ma­sa­krech podle kvót & po­dob­ných so­vět­ských kra­to­chví­lích.

Zvěr­stva čistek jela podle stejné ša­b­lony: Vy­kon­stru­o­vaný proces, do­znání zís­kaná mu­če­ním, mi­mosoudní roz­hod­nutí troiky tajné po­li­cie, cesta do gulagu nebo deset lety v pra­cov­ním táboře bez práva ko­re­spon­dence—což byl eu­fe­mism­sus pro po­pravu.

Mnohem vy­na­lé­za­vější byli bol­še­vici během Rudého teroru. Podle wi­ki­pe­die mezi jejich metody pa­t­řilo:

Kru­tost schva­lo­vaná z nej­vyš­ších míst byla šo­ku­jící.

Ten den jsem byl tak una­vený, že jsem pro­pás­nul kon­cert And So I Watch You From Afar a místo toho jsem ležel v po­steli, četl tyhle hrůzy, každou chvíli usínal & zdály se mi sny, o kte­rých tu nemám odvahu psát.


+1: Ar­mando Ian­nucci o svém filmu mluvil v RHLSTP pod­castu

+2: Jak jsem psal minule, tak se taky stalo: Na­NoWriMo nad­šení opadlo & od chvíle, co jsem hrdě hlásil, že plním plán 1666 slov denně jsem ne­na­psal ani řádku. Jednak je mi 24/7 na umření a druhak ten příběh stojí za hovno & nějak to ne­cí­tím. Roz­hodně nejde o román o 50k slo­vech, ale něco mnohem krat­šího.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz