k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

bokeh

13. 6. 2017 — k47

Někdy v zimě, kdy se všechno zdálo ztra­cené, jsem se pra­vi­delně po­tá­cel uli­cemi Města, hledal smysl nebo aspoň ně­ja­kou jiskru a přitom jsem denní světlo ne­spat­řil někdy celé dny. Tam někde mě na­padlo, co kdy­bych dělal roz­pité fotky noč­ních světel me­t­ro­pole a začal tomu říkat prů­vodce po praž­ském bokehu, jako kdyby šlo o ně­ja­kou spe­ci­fic­kou kva­litu Města, která se musí zažít a poznat & po které tu­risté prahnou jako po hro­ma­dách staré omítky nebo předra­že­ných tret­kách. Proč ne, aspoň se něco stane.

Začalo to jako vtip na­to­lik stu­pidní, že by se mu ne­smáli ani blázni, kdyby ho chá­pali, ale pak mi došlo, že by to mohlo mít ně­ja­kou ar­tis­tic­kou hod­notu jako abs­traktní tvorba. Musí se to jen udělat dobře, Na to však nemám talent, tr­pě­li­vost ani chuť & zů­stalo to ve fázi proto-recese.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz