k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Modrá & žlutá

19. 3. 2022 — k47

Po­slední dobou na každém kroku vidím určitý ba­revný vzor. Nemůžu si pomoct, kam se po­dí­vám, tam na mě zírá kon­trast dvou velice spe­ci­fic­kých barev. Určitě to bude jen Baader-Me­inhof efekt. Jednou jsem si všim­nul kon­krétní ba­revné kom­bi­nace a když jsem si ho teď vědom, vy­ska­kuje zdán­livě na každém kroku. Určitě to bude jen čirá náhoda. Určitě to nemá nic spo­leč­ného s děním ve světě. Určitě.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz