k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Zlatohlávek zlatý

16. 6. 2021 — k47

Po­dí­vejte se na to­ho­hle fešáka – zla­to­hlávka zla­tého v barvě měňav­kové mědi. Stejně jako ten po­slední byl i tento hmyzák na­le­zen mrtvý na roz­pá­lené plotně bal­konu, ale na rozdíl od něj aspoň vypadá za­jí­mavě. Zelená, pře­chá­ze­jící do zlaté vypadá krásně, tex­tury na krov­kách jsou po­zo­ru­hodné + cel­kově jde o gi­gan­tický exem­plář. Tělo má na délku 1.7 cm, mnohem víc než ob­vyklé ve­li­kosti vzorků, které se do­sta­nou pod zvět­šo­vací sklo. Rozdíl je tak ob­rov­ský, až mi při­padá, že tomu ne­mů­žeme říkat makro.

Zla­to­hlá­vek zlatý (Ce­to­nia aurata)
Zla­to­hlá­vek zlatý (Ce­to­nia aurata)
Zla­to­hlá­vek zlatý (Ce­to­nia aurata)
Zla­to­hlá­vek zlatý (Ce­to­nia aurata)
Zla­to­hlá­vek zlatý (Ce­to­nia aurata)
Zla­to­hlá­vek zlatý (Ce­to­nia aurata)
Zla­to­hlá­vek zlatý (Ce­to­nia aurata)
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz