k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Wikipedické faktoidy #11

18. 4. 2021 — k47

Zase pár dal­ších šťav­na­tých wi­ki­pe­dic­kých fak­to­idů. Tahle dávka byla spe­ci­álně vy­brána pro pří­pady, kdy chcete někoho ohro­mit na nudném ve­čírku. I když: chodí někdo na ve­čírky, jsou party a oslavy spo­le­čen­sky při­ja­telné? Budou vůbec někdy? Nevím. Tady v bunkru za za­vře­nými po­klopy ke mně ne­do­léhá svět & nemám pře­hled, co se děje tam venku. Nemám ani čas něco zjiš­ťo­vat, trávím ho víc než by se slu­šelo na wi­ki­pe­dii.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz