k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Uvařen ve vlastních krovkách

10. 5. 2021 — k47

Po­zo­ru­hodné jak rychle počasí přešlo od „ráno mi mrzne rypák“ přes „jaký krásný den“ k „svět je v pla­me­nech a když vylezu mám pocit, že mi sa­mo­volně mi vzpla­nou oční ro­hovky“. Při­padá mi, jako kdyby se to stalo v jeden jediný den.

Pro­středí se kvapně změ­nilo v ne­hos­tin­nou výheň, ob­zvlášť na as­fal­to­vém bal­koně Cely, kde se­dá­vám vždy ma­xi­málně pat­náct vteřin v kuse, přesně tolik, než se ne­od­vratně do­staví ra­ko­vina kůže. Když jsem se ne­dí­val během toho bez­peč­ného in­ter­valu, na pa­ra­petu musel při­stát tento brouk a ve zlomku vte­řiny se na roz­pá­le­ném plechu uvařil ve vlast­ních krov­kách. Zpo­čátku vy­pa­dal jen jako po­slušný makro-sub­jekt, který s sebou moc necuká. Nic zvlášt­ního, spousta hmyzu a pa­vou­kovců bývají po­měrně laxní. Šťouch­nul jsem do něj, ve snaze vy­vo­lat aspoň ně­ja­kou ak­ti­vitu, ale uká­zalo se, že je to ex-brouk, pining for the fjords & tak po­dobně.

kvap­ník obecný

Jinak nej­spíš jde o kvap­níka obec­ného. Nej­spíš. En­cy­klo­pe­die pře­té­kají čer­nými více/méně ovál­nými brouky. Někdy do­slova.


Do­da­tek: Ne­spo­ko­jen, jak makro fotka v přímém slunci vypadá jsem vytáh' brou­kovu ohyzd­nou mrt­volu, dal ji pod blesk se soft­bo­xem a po­dí­vejte na to. Chi­ti­nová čerň v sobě má fan­tas­tický efekt ole­jové skvrny.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz