k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Štírek muší

27. 6. 2021 — k47

Víte jak mám rád své makro? Stěží vi­di­telné. A tuhle pod­mínku Štírek muší spl­ňuje per­fektně: na délku stěží 2 mi­li­me­try a dle chytré knihy často bývá při­chy­cen na nohou mouchy domácí. Takže jo, bez nad­sázky by se dalo říct, že ne­o­plývá bo­hat­stvím, co se pro­sto­ro­vých di­menzí týká. Za­jí­mavé také je, že pár roků nazpět mě exis­tence těchto pa­vou­kovců na­prosto míjela, ale na­jed­nou vy­ska­kují na každém kroku. Nejde o první pří­znaky pa­ra­no­idní psy­chózy, jen Baader-Me­inhof efekt zase vy­str­kuje rohy,

Štírek muší (Lam­pro­cher­nes no­do­sus)

Vý­sle­dek není ide­ální, pravda, ale asi nej­lepší vzhle­dem k okol­nos­tem – starý foťák, bez ex­ter­ního světla, jen slunce a kus blyš­ti­vého plechu jako re­flek­tor, bez sta­tivu, z ruky, tři fotky a focus stac­king. I když byl hmyzák ma­ličký, stále se ne­vešel do za­ostřené ob­lasti. Přesně jak to mám rád – když objekt není stěží vi­di­telný ne­oz­bro­je­ným okem, není to ono.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz