k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Spánkové režimy

28. 1. 2021 — k47

Zažil jsem to všechno. Všechno, co se týká špat­ného spán­ko­vého režimu.

Před­stavte si tuhle čistě te­o­re­tic­kou si­tu­aci: usí­náte v šest ráno a stává se to ne­ú­nosné. Po­ma­linku se začíná pro­dlu­žo­vat den a ne­chcete se dočkat mo­mentu, kdy za­vřete oči s roz­břeskem. Nedělá to dobře na duši.

Za roky exis­tence v tomhle straš­li­vém vězení, kte­rému říkáme život, jsem pi­lo­val pár metod, jak spán­kové režim změnit na něco ro­zum­něj­šího. Třeba se to bude někomu hodit, ale bez záruky. Každý po­tře­buje něco jiného.

Ten po­slední je super & ne­in­va­zivní. I když první dny po pře­chodu můžete usínat a vstá­vat velice brzo. Mám na mysli vstá­vat ve tři ráno, dlouho před sví­tá­ním. To je ale jen drob­nost, která se sama rychle urovná. Sám za sebe můžu říct, že vstá­vat ještě za tmy je super pocit. Člověk si při­padá svěží, plný ener­gie, celý den před je ním & tolik toho stihne.


+1: A lidé si stě­žují, že jim pře­chod z let­ního na zimní čas úplně roz­hodí spán­kový režim… ama­téři.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz