k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Slídilka stříbropásá

25. 6. 2021 — k47

Tohle mi vle­tělo do Cely. Na první pohled to vypadá jako další tiplice s černým ná­tě­rem a lehkým tunin­gem. Zdání klame. Jde o docela jiný druh – slí­dilku stří­bro­pá­sou.

Slí­dilka Stří­bro­pásá (Ptychoptera con­ta­mi­nata)
Slí­dilka Stří­bro­pásá (Ptychoptera con­ta­mi­nata)
Slí­dilka Stří­bro­pásá (Ptychoptera con­ta­mi­nata)

Těší mě, jak se lesklá čerň vyjímá s novým giga-svět­lem. Jsou jasně vidět tři sou­středné vrstvy diodek, za­zo­o­mujte a uvi­díte, které z nich jsou mrtvé. Jinak fotit makro zá­le­ži­tosti s ne­pře­tr­ži­tým svět­lem na­místo blesku je jako nebe a dudy. Je per­fektní v hle­dáčku pro změnu něco vidět. S bleskem to pro­bíhá vět­ši­nou tak, že mžou­rám na po­tem­nělé za­šumělé něco (f/11 s makro-trub­kami vysaje světlo jako by nic), stisknu spoušť, blesk roz­žehne in­ferno, aha, špatně za­ostřeno, ne­tre­fil jsem oči, ostrá je oblast přesně za nimi a vypadá to blbě, další pokus a další a další a další. Se svět­lem je to po­ho­dička, ISO 400 a cílit na rych­lost zá­věrky 1/200, cvak, cvak, cvak, hotovo, čas na sva­činu.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz