k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Saranče lesní

11. 7. 2021 — k47

Letos není nutné se vy­dá­vat na cesty za mi­k­ro­sko­pic­kým hmyzem pro makro­sko­pické zvět­šo­vání. Třeba tohle sa­ranče lesní, nád­herný stroj, de­li­kátně kon­stru­o­vaný, ne­vy­padá jako něco pří­rod­ního, ale spíš jako kus mi­mo­zem­ské tech­no­lo­gie, která shodou ne­šťast­ných náhod při­stála na okně zrovna v oka­mžiku, když jsem seděl na bal­koně.

Sa­ranče lesní (Chorthip­pus vagans)

Jinak kdy­bych měl vy­tvo­řit seznam top-hmy­záků, po boku sa­ran­čat a ko­by­lek by na něm byli ještě zla­to­hlávci, po­táp­níci, chroustci, čer­s­tvě vy­líhlá mlá­ďata pa­vouků, ská­kaví mini-pa­vou­čci, sekáči, všechny druhy můr, vážkymrav­kolvi.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz