k47.cz

mastodon twitter RSS
bandcamp explorer
««« »»»

Rukopisy

25. 4. 2021 — k47

Před pár dny jsem tu Masarykoval, teď jsem si na wiki přečetl heslo spor o Rukopisy v němž právě TGM hrál velkou roli a musím říct, že je to běžný historický manévr, až na jeden detail, který otvírá dveře k mnoha spekulacím. Pamatuju si, že jsme se o Rukopisech učili ve škole, nebo si aspoň pamatuju, že si pamatuju; přesto se všechny detaily dávno vytratily z paměti. Jde o standardní záležitost: Objevily se na počátku 19. století, zrovna v okamžiku, kdy národní obrození a česká idea potřebovala důkaz, že naše literatura je starobylá a mocná. Přišly vhod a byly přijaty & oslavovány. Postupně se ale začaly objevovat disentní názory, že na nic něco nesedí – lingvisticky, stylisticky, literárně, historicky – používá slova, která nebyla známá, místa jež ještě neexistovala, ur-jazyk, který až moc dobře odpovídal tezím o vývoji češtiny, nemají předchůdce, nejsou později zmíněné. Názor se postupně otočil & už nějaký ten pátek se má za to, že jde o falza.

Jednu z mála výjimek konsenzu představuje Česká společnost Rukopisná, kde stále drží notu, že jde o hodnotná historická díla, možná ne ze 13. století, ale o pár set let mladší, ale stále klenoty. Nějak moc jsem je nestudoval, ale připomíná mi to obvyklou techniku určitých konspirátorů a demagogů. Nechtějí debatovat, nechtějí se dobrat pravdy, to nebývá záměr téhle sorty manipulátorů, hlavním cílem je nikdy nenechat zavrženou myšlenku zmizet z veřejného povědomí, aby to působilo, že o tématu nepanuje univerzální shoda, ale že o něm jsou stále pochybnosti a nevyřešené otázky. Klasickým příkladem je debatování s kreacionisty. Jejich cílem nikdy není debata a snaha poznat pravdu, rozhodně ne pro ježíšovce, těm jde jen o propagaci jejich bludů. Za pomoci sofistik prezentují druhou stranu jako méně jistou v kramflecích. Přehlíží nesčetné hromady důkazů pro Darwinovskou evoluci a přirozený výběr, a hrají na pochyby. Pokud ne-kreacionista nedokáže na místě vysvětlit jakýkoli malý detail, vypadá to jako, že o tématu stále není rozhodnuto. Lidské tendence interpretovat nejasnost jako falešnou rovnováhu si to může vyložit jako 50 na 50. Takhle fungují různí kultisté, rasisté a další pseudovědci, ale jestli jde o modus operandi Rukopisařů, nemůžu říct.

Ok, takhle jsem četl celý wiki-článek, pádné argumenty proti, touha vlastenců po pravosti, ale pak to najednou přišlo: Dalibor Dobiáš připouští větší autorskou skupinu nejlepších českých literátů té doby, včetně Josefa Jungmanna, který byl velkým podporovatelem RKZ. Teď to začíná být zajímavé. Fakt, že by šlo o konspiraci intelektuálů, kteří se spolčí, aby vyprodukovali doklad falešného světa a tím změnily skutečnost, je ve zkratce obsah Borgesovy povídky Tlön, Uqbar, Orbis Tertius. Představa konspirace je mnohem zajímavější. V rozpětí pár let se najednou objevilo několik prastarých svazků české literatury, zrovna když byly potřeba, ve formě nejvíce toužené. Vyprávěly účelovou historii o našem národu, aby změnily jeho současnost. V noci u svíčky se dá divoce spekulovat, že mohlo jít o práci skupiny utajených konspirátorů, kteří se jako encyklopedie Uqbaru snažili vytvořit novou realitu. Produkovali literární díla a zanechávali je v knihovnách a archivech a sbírkách, čekající na objevení. Ve spekulacích na tohle téma jsou nejpřitažlivější dva závěry: ne všechna díla falzifikátorů byla nalezena a jiná byla nalezena, přijata jako věrné originály a zakomponována do naší historie jako střípky dějin. Přišlo se jen na nejodvážnější padělky. V ostatních případech padělatelé uspěli.

To by bylo zajímavé. Možná námět na povídku…

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz