k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Už to začíná

3. 3. 2021 — k47

Změna přišla ne­ná­padně, téměř pod prahem vní­mání. Téměř jako když se pohnou dva kon­ti­nenty. Ma­ličko, ale ne­od­vratně. Nevíte, ale cítíte to.

Jed­noho rána jsem se pro­bu­dil a venku zpí­vali ptáci. To bylo ono. Ko­nečně to začíná. Zima, kdy ope­řenci vět­šinu ener­gie in­ves­to­vali do snahy, aby jim ne­u­mrzla jejich di­no­sauří pozadí, po­le­vila & nově na­in­sta­lo­vané kr­mítko, do té doby pře­vážně za­sy­pané sněhem, za­mrzlé ledem nebo hned obojí na­jed­nou, začalo být oku­po­váno.

Když říkám, že něco začíná, je řeč jenom o po­zo­ro­vání ptáků za oknem, nic jiného, pří­sa­hám. Jen způsob jak zabít čas při čekání na skluzavce do mlýnku na maso.

Samice Kosa čer­ného (Turdus merula)
Samice Kosa čer­ného (Turdus merula)
Samice Kosa čer­ného (Turdus merula)
Samice Kosa čer­ného (Turdus merula)

+1: Mi­mo­cho­dem, ne­zá­leží jak budu starý, původ ptáků mě nikdy ne­pře­stane fas­ci­no­vat. Ope­ření lé­tavci jsou di­no­sauři. Di­no­sauři nám kálejí na auta. Di­no­saury jíme k obědu. Di­no­sauři pře­ná­šejí ne­bez­pečné pa­to­geny. Svět je bi­zarní.

+2: Při edi­taci fotek po­ří­ze­ných přes okno je vaším nej­lep­ším ka­ma­rá­dem ná­stroj od­stra­nění oparu (neboli dehaze) v Dark­table. Byl na­vr­žen pro eli­mi­naci ml­ha­vosti z fotek kra­jiny, ale fun­guje dobře i na různé odrazy na skle.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz