k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Plovoucí město

7. 5. 2021 — k47

Na­le­zeno v ar­chivu během úklidu, po­ří­zeno během hrů­zo­roků. Živě si pa­ma­tuju tu čirou vše­ob­jí­ma­jící bez­na­děj, jakou jsem v těch dnech cítil. Zdála se ne­vy­hnu­telná, ne­ře­ši­telná, bez konce, bez vý­cho­diska, bez naděje na zlep­šení. Byly to temné dny, kdy člověk vidí jen černě, v mozku nemá nic, než pocit zkázy a ta zá­ro­veň je tím nej­lep­ším v co lze doufat. Jediná cesta ven, je cesta na druhou stranu.

Jak dlouho to bylo? Pět let? Nebo víc? Vše­chen ten ztra­cený čas…

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz