k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Nožky & panožky

28. 11. 2021 — k47

Když jsem se tu teď rozjel s makro fot­kami, přidám další. Pár měsíců na­zpá­tek jsem fotil hou­senky, nej­spíš ba­bočky paví oko, jak si hodují na kopři­vách. Už při po­hledu nahým okem vy­pa­daly celkem gro­teskně, černé jako noc a poseté bodáky, ale jako ob­vykle zblízka je vše mnohem za­jí­ma­vější. Mě za­u­jaly hlavně jejich nohy. Hou­senky mají dva různé typy kon­če­tin, jed­no­du­ché bodáky vpředu a čtyři páry oran­žo­vých panož­kek vzadu a když se na ně po­dí­váte velice zblízka, můžete spat­řit řadu ma­lič­kých háčků po jejich obvodu. Fas­ci­nu­jící. Nikdy bych se to ne­do­zvě­děl, kdy­bych na ně ne­na­mí­řil ob­jek­tiv pod­lo­žený pár makro kroužky, ale teď to vím. Přesně tohle tohle mě při­ta­huje k makro focení.

Ba­bočka paví oko
Ba­bočka paví oko
Ba­bočka paví oko
Ba­bočka paví oko

+1: Tyhle fotky jsem už dřív dal na 🞄⬤🞄, ale (ne­pří­liš pře­kva­pivě) ta ini­ci­a­tiva vy­chladla ne­dlouho potom, co jsem ji tu začal vy­tru­bo­vat.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz