k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

μbrouk

25. 3. 2021 — k47

Už dlouho tu nebylo žádné makro, dlouho tu ne­při­stálo nic malého. (Včely se na­po­čí­tají, ty jsou už staré.) Tak co třeba to­ho­hle mikro-brouka?

Rušník kr­tič­ní­kový (An­thre­nus scro­phu­la­riae)
Rušník kr­tič­ní­kový (An­thre­nus scro­phu­la­riae)

Patří mezi ruš­níky, po­stra­chy šat­níků a mu­zej­ních sbírek hmyzu, na délku má 3 mi­li­me­try, na šířku skoro dva a jedna ba­revná šu­pinka na krovce měří při­bližně 25 mi­k­ro­me­trů. Pohled po­řádně zblízka na ti­těrné de­tailynikdy ne­pře­stane fas­ci­no­vat.

Jinak funkce od­stra­nění oparu v dark­table je spása nejen pro ptačí da­guerro­ty­pie ale i pro mikro-hmyz focený proti bílé stěně. V takové si­tu­aci i s DIY clonou od­lesky na­prosto zabijí kon­trast a smyjí de­taily zářivé černi do ne­vý­razné šedé omáčky. Od­stra­nění oparu velice rychle a bez kom­pli­ko­va­ného ma­né­v­ro­vání pěkně vy­táhne fotku. I tak to není do­ko­nalé, ale měli jste snímky vidět, jak vy­lezly z foťáku. Nebe a dudy.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz