k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Makro-úklid

14. 4. 2021 — k47

V ar­chivu mi ne­u­stále hro­madí ne­po­u­žité makro fotky. Jde po­vět­ši­nou o od­ře­zky nižší ja­kosti, které by sa­motné za nor­mál­ních okol­ností nebyl důvod dávat ven. Hlavní várka šla kdysi, na tyhle se ne­do­stalo.

Teď ale nejsou nor­mální okol­nosti, pro­bu­dil jsem se z hodiny v ne­klid­ném spánku a jsem příliš una­vený, abych se tu snažil napsat něco ko­he­rent­ního, co má hlavu, patu & smysl. Tak musí stačit aspoň makro úklid.

Tipula
Pa­vouci 2
Imi­grant­ský hmyz
Bi­o­lo­gické stroje
Pa­vouci 7
Pa­vouci 7
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz