k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Textury látky

21. 5. 2021 — k47

Zblízka je všechno za­jí­mavé. To všichni dobře víme. Mám tu jednu celou sekci, která se ex­klu­zivně věnuje žánru mak­ro­fo­to­gra­fic­kého zírání na ma­ličké ob­jekty. Ne­dávno jsem zíral na čer­ného brouka. Byl přitom po­lo­žený na kusu ka­pes­níku a do plochy za­ostření se dostal i kus tex­tury látky. Hmm, tohle vypadá za­jí­mavě, jako ma­ličké svá­zané pro­vazy, k tomu se někdy musím vrátit, na­padlo mě. A tak se teď k tomu vracím. Ná­hodné tex­tury růz­ných látek pod zvět­šu­jí­cím okem ob­jek­tivu.

ka­pes­ník
ka­pes­ník
shemag
shemag
moira
mi­k­ro­vlák­nový čistič brýlí
triko s po­tis­kem
kalhoty

Mi­mo­cho­dem z těhle fotek je jasně vidět odkud se bere prach. Pře­vážně z ob­le­čení.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz