k47.cz
mastodon twitter RSS
bandcamp explorer
««« »»»

K čemu je vlastně být hubený?

— k47

Co vlastně znamená být obézní? Proč na tom záleží? Podle jakých kritérií je zrovna BMI vyšší než 30 kg/m2 speciální? Proč je nastavená zrovna tady? BMI je známé tím, že jde o metriku pro populace, nikoli jednotlivců, takže i hranice obezity musí být statistická.

Kategorizace tělesné hmotnosti na žádoucí a nežádoucí má smysl jen vzhledem k měřitelným výsledkům. Pokud je BMI 18.5-25 ideální, mělo by vést průměrně k nejméně zdravotním komplikacím. Člověk by to aspoň čekal. Tohle mi vrtalo hlavou už nějakou dobu. Říká se tohle váhové rozmezí je statisticky nejzdravější, ale jak moc? Chtěl bych vědět jak BMI koreluje s průměrným věkem dožití, kolik procent roků nadváha ukousne z života a jak moc se zvýší pravděpodobnosti úmrtí v daném roku.

Jako obvykle jsem se stavil v centrále lidského vědění wikipedii & začal dělat poznámky stylem Ctrl-C Ctrl-V. Tohle jsou některé z nich.

Předně není jasné, kde by se přesně měly nacházet hranice pro nadváhu a obezitu, nebo jestli je BMI vůbec užitečný ukazatel, existují jiné, ale o nich později. Stejně tak používání stejných rozmezí pro ženy i muže není perfektní. Není jasné, kde, jak a podle jakých kritérií by měly být nastaveny konkrétní hranice pro nadváhu a obezitu. Obecně jsou založeny na vztahem mezi BMI a nemocemi a smrtí, ty jsou statistické a pozvolné, neměl by v nich být žádný skok.

BMI pod 20 a nad 25 (65-80 kg pro tabulkového metr osmdesát vysokého muže) je spojeno s vyšší celkovou úmrtností a riziko narůstá spolu se vzdáleností od ideálního BMI intervalu. Lidé s nadváhou a obezitou jsou vystaveni zvýšenému riziku chorob. Prim hraje metabolický syndrom – kombinace cukrovky, vysokého tlaku, cholesterolu a hladiny triglyceridů. Další eventuality představují ucpané cévy, spánková apnoe, neplodnost, risk mozkové příhody, celá plejáda rakovin a několik dalších nemocí. Mě stačí jenom rakovina a mrtvice, protože, propáníčka, ty mě děsí dost samy za sebe. Mozkovou příhodou začíná pomalý sešup k nicotě. Nejsilnější spojení existuje s diabetem druhého typu. Nadměrný tuk stojí za většinou případů diabetu.

Mezi nekuřáky je nadváha a obezita spojena s 51% nárůstem úmrtnosti v porovnání s lidmi, jejichž váha byla vždy v normálních mezích. Ha, tady konečně dostáváme nějaká čísla a jestli to dobře chápu, padesát procent představuje nárůst z šance 1/1000 na 1/666 smrti v daném roce.

Studie na 900000 dospělých došla ke stejnému závěru s tím, že ideální BMI leží v rozmezí 22.5-25.

Podle některých reportů mírná nadváha až lehká obezita (BMI 24-31.9) může být ve skutečnosti přínosná a lidé v tomto rozmezí mohou žít déle než ostatní z normálního intervalu. Jedna konkrétní studie dochází k závěru, že mortalita pro nadváhu BMI 25-30 může být nižší než pro lidi s ideálním BMI a upřesňuje, že ideál BMI může být 25, tedy na hranici nadváhy.

Analýza studií s celkem 600000 subjekty identifikovala nejmenší úmrtnost pro BMI 23-29. Většina z intervalu nadváhy nebyla spojena s vyšším rizikem.

Další posudek odhadl, že risk smrti narůstá o 7% pro BMI 25-27.5 a 20% pro BMI 27.5-30. Nadváha ve čtyřiceti zkrátí střední délku života o 3 roky.

Jiný zdroj: 1 milion smrtí v Evropě (7.7%) je přikládáno nadměrné váze. V průměru obezita zredukuje délku života o šest až sedm let, BMI 30-35 o dva až čtyři roky, zatímco těžká obezita (BMI větší než 40) o deset let.

Lepší indikátor tukové masy a rizika chorob spojených s obezitou než BMI může představovat obvod pasu. Podle NIHu obvod větší než 102 cm u mužů a 88 cm u žen naznačuje vysoké riziko výše zmíněných chorob.

Z toho, co jsem vyčetl, plyne, že horní půlka normálního rozmezí nebo dolní půlka intervalu nadváhy bude asi v pořádku. Některé studie si mírně protiřečí a posouvají nejzdravější poměr váhy a výšky kousek doleva nebo kousek doprava, ale připadá mi, že většina se překrývá právě v okolí pětadvacítky plus mínus pár bodů s tím, že BMI není příliš přesné pro oba extrémy výšky. Na jedné straně přeceňuje, na druhé podceňuje.


+1: Zajímavé na co člověk narazí. Třeba v tomhle článku jistý Steven Blair tvrdí, že nadměrná kila tuku nepředstavují nebezpeční, pokud je člověk fyzicky aktivní a jde tak navzdory konsenzu. Když jeden osamělý nekonformista káže něco revolučního, vyplatí se zbystřit. Může být na stopě něčemu zásadnímu, nebo je jenom mimo. Proklepnul jsem si ho na wiki a podívejte na to:

In 2015, Blair came under scrutiny after the New York Times reported that he had received $3.5 million in research grants from the Coca-Cola Company since 2008

Nadváha není problém, říká vědec v kapse prodejce slazené vody. Velice podezřelé.

+2: Tahle studie sleduje vztah BMI a kario-metabolickým zdravím: Přes 30% lidí normální váhy nejsou zdraví. Stejně tak polovina těch s BMI nadváhou, 71% obézních a 84% s obezitou 2. a 3. stupně. Nejde o stoprocentní vztah, signál je přesto velice silný.

píše k47, ascii@k47.cz