k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Příliš horko, neúřadujeme (edice 2021)

21. 6. 2021 — k47

Jak se vám daří v těhle nar­ko­ticky hor­kých dnech? Tady u mě to není nic moc. Každý den si 12 hodin ne­pře­tr­žitě při­pa­dám, že každou chvíli sa­mo­volně vzplanu, že cel­kový kolaps or­ga­nis­mus je ne­vy­hnu­telný a přijde co ne­vi­dět. Všichni musíme nějak zemřít, ale jen vy­vo­lení zů­sta­nou navěky zmra­zeni v pohybu, slun­cem vy­su­šení na kámen jako gro­teskní sochy. Proč ne, žejo?

Jinak cel­kově se moc neděje, není o čem psát. Můj život je bez tak téměř zcela prostý ex­ter­ních sti­mulů & kon­taktů s lidmi, v co­vi­do­vých rocích jsem vy­ko­pal hlubší příkop, de facto žiju v bunkru a nechci mít nic spo­leč­ného s ci­vi­li­zací jako ta­ko­vou. Letos jsem se ne­do­stal dál než 10 km (vzduš­nou čarou) od Cely a to šlo jen bod, kde se cyk­lis­tická trasa lámala a stá­čela se zpět do nekro­tic­kého náručí bunkru. Teď do toho vět­šinu času trávím omo­taný kolem ven­ti­lá­toru a/nebo napůl po­no­řen do vody & 70% men­tální ener­gie vysaje prostá snaha ne­omdlet. Těch zbý­va­jí­cích 30% padlo na wi­ki­pe­dické čtení o li-ion a li-pol ba­te­ri­ích a xe­no­no­vých lam­pách (ne­ptejte se proč). Nic se neděje, není o čem psát & ani nemám men­tální šťávu se po­kou­šet snovat slova do aspoň napůl ko­he­rent­ních pa­vu­čin. Straš­nu­livé.

Tak tady aspoň máte nějaké makro fotky ná­hodné flóry a fo­to­bom­bu­jící mikro-fauny, pro­tože proč ne, žejo?


+1: Jinak něco dob­rého v duchu post-rocku/post-metalu, na co jsem na­ra­zil, dávám semhle.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz