k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Po kolena v guánu

29. 5. 2021 — k47

Jedna z ne­vý­hod pta­čího kr­mítka na bal­koně spo­čívá v ne­nu­lo­vém množ­ství pta­čího trusu, který se tam začne hro­ma­dit. Přitom platí, že ja­ké­koli množ­ství guána větší než nulové, pře­sa­huje to­le­ro­va­tel­nou hra­nici. Jednou za čas se to musí přejet vapkou nebo jejím nej­bliž­ším ekvi­va­len­tem (pla­tová lahev s dírou ve víčku).

To jenom tak na úvod. Dneska sem zase hodím pár fotek ptáků, co po­le­tují v okolí Cely a jdu od toho. Jako ob­vykle jsou to pře­vážně kosové, vrabci, občas hr­d­lička a jedna sýkora, jinak nic jiného si ne­troufne blíž. Jeden kos si po­sta­vil hnízdo v okapu pod stře­chou, což je pěkné. A pak jsem taky sle­do­val jednu kosici, která byla v plá­nech stavby svého pří­bytku příliš am­bi­ci­ózní. Našla někde kus mo­touzu, který se během trans­portu za­mo­tal do větví keře a ona se jen se marně sna­žila ho dostat pryč. Jeden konec v zobáku, na­dějně vzlétla, pro­vá­zek se napjal, smýkl s ní, opsala půl­kruh zpátky do větví a chvíli seděla, co se právě stalo zcela mimo její in­te­lek­tu­ální mož­nosti. Pak to zku­sila znovu. A znovu. Zá­bavná po­dí­vaná, i když po­ně­kud tra­gická.

Samice kosa čer­ného má příliš am­bi­ci­ózní plány ohledně stavby hnízda
Hr­d­lička během vě­tr­ného rána
Sýkora ko­ňa­dra (Parus major)
Hr­d­ličky na po­zo­ro­va­telně (a jedna včela)
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz