k47.cz
mastodon twitter RSS
bandcamp explorer
««« »»»

Snažili se ti pomoct, tys jim nadával do lhářů a teď jsi mrtvej

28. 9. 2021 — k47

Existují dvě kategorie tmářů: šarlatáni a pomatenci. Jedni prodávají lež a jsou si toho dobře vědomi, druzí dělají to samé, jen to neví. V angličtině se pro druhou sortu používá slovo cranks, česky kliky, proto jim od tohoto okamžiku budu říkat zarezlé kliky, jako že se nedají otočit silou ani rozumným argumentem. Kliky sousedí s fanatiky, ale nejde o jedny a ty samé lidi, fanatici tvoří širší kategorii, která může ale nemusí zacházet do nerozumných extrémů. Fanatik nemusí nutně věřit úplným nesmyslům, jen je do něčeho ponořen víc než je běžné nebo zdravé pro obyčejného smrtelníka. Fanatik do jógy může agresivně propagovat jógu pro všechny její přínosy, meditační kvality uklidní mysl, ty fyzické protáhnou tělo a tak podobně, není na tom nic očividně nepravdivé. Naproti tomu zarezlá klika může tvrdit, že jóga léčí rakovinu. Nejde o rozdíl v kvalitě, jen kvantitě; jak daleko zacházejí.

Šarlatáni to vše dělají pro peníze nebo slávu, sami nevěří slovům, která kážou a dobře chápou, čeho se dopouštějí; vědí, že jejich aktivita je destruktivní, že to někdo odnese zdravím nebo životem, ale jsou to šarlatáni a následky na ostatní v kalkulaci nehrají velkou roli. Stejně jako morální integrita. Ti, kdo vědomě prodávají lži a pro €€€ tráví studnu pochybnostmi o vakcinaci, se nechají očkovat při první příležitosti. Když člověk lže pro prachy, principy neexistují. Buď je to vůbec nezajímá, nebo věří, že všechny jejich nekonzistence a pokrytectví jsou plně opodstatněné. Fanaticky věřící se dopustí vědomého podvodu, aby obhájili své fanatické přesvědčení1 .

Na druhou stranu na kliky se můžeme dívat jako na oběti demagogie. Není to snadné, pravda, duo Dunning a Kruger k tomu mají co říct, ale aspoň na některé z nich tak můžeme pohlížet. Zapadli do bahna alternativních faktů, utajovaných vědomostí a konspiračních teorií, s šarlatány a podvodníky šedé intelektuální sféry u kormidla. První krok je ten rozhodující; když člověk uvěří jedné mainstreamu a realitě odporující fámě, je snadné uvěřit všem. Pokud spolkli první sousto návnady, že stát, elity, nadnárodní organizace nebo stínové figury tahající za nitky jsou u moci, jejich jednání nekalé, prolhané, nebezpečné a intrikářské a jsou po dobrých lidech, jako jsou oni sami, snáze se zapojí do programu systematického popírání faktů, vědeckých poznatků a reality jako takové. Teď čtu velice relevantní knihu Post-truth od Lee McIntyrea. Autor sleduje vznik a fungování mediální & soc-net mašinérie, kde vše je pouze výrazem politického přesvědčení, pravda nic neznamená a i sama realita jako taková nehraje žádnou roli. Indeed, if news is just political expression, why not make it up? V podhoubí tohoto fungování se snadno sklouzne k fikci, kde již existující přesvědčení a emoce určují, v co člověk věří a co považuje za skutečnost.

V kognitivních vědách se pro tento fenomén používá pojem motivated reasoning – co působí dobře, vnímáme jako pravdivé – silnější emoční investice, silnější zkreslení. Nemáme nad sebou velkou vládu, můžeme si myslet, že jednáme zcela racionálně a logicky, a mnoho klik si to skutečně myslí, ale místo toho nás ovládá armáda psychologických pastí. To je jeden z mých největších strachů: jak si můžu být jistý, že moje znalosti jsou pravdivé a úsudky oprávněné? Epistemologický skepticismus říká, že z principu nikdy nemůžeme získat 100% korektní znalosti, říkal to Descartes, říkal to Hume, říkali to mnozí další. Nechci zacházet tak daleko a pochybovat o validitě vlastních smyslů, stačí jen slabší verze: jak si můžu být jistý, že vše, co jsem četl a co použil jako surový materiál pro konstrukci svého světonázoru je pravdivé, odpovídající realitě, konzistentní? Jestli si to vůbec pamatuji správně? Jak velkou roli v syntéze hrají emoce, motivované uvažování a další zkreslení? Nevím a z principu to ani nemůžu vědět a to mě děsí. Když čtu o konspiračních teoreticích a dalších pomatencích, někdy se zastavím a přemýšlím, jak si můžu být jistý, že jsem nespadl do podobné pasti, jiné tématem, ale příbuzné duchem? Nemůžu. Nenosím v hlavě konzistentní systém hodnot a postojů vybudovaný řetězcem derivací z prvních principů, které bych mohl nějak ověřit. Všechno je to ad-hoc změť, poskládaná za chodu a pospojovaná z dílčích střípků informací, které do sebe někdy zapadají a jindy jsou disonantní.

A to je důvod, proč se na oběti šarlatánské demagogie můžeme dívat jako na oběti. Sledovali nit dušeních pochodů, obklopeni podvodníky, kteří věděli jak využít kognitivní zkreslení a psychologické pasti, bizarně stranickými médii, radikalizujícími žoldáky kulturních válek a na konci pak veřejně prohlašují, že covid je jen pakárna, že očkování zabíjí a nemoc vyléčí jedině veterinární antiparazitikum, aby na něj pár týdnů nato bez ceremonií zemřeli.

Internetem před lety probleskoval pojem stochastický terorismus – postupný proces nepřímé radikalizace, kdy žádný krok příjemce přímo nepřesvědčí, aby zabíjel lidi, ale každý článek řetězu, i ty zdánlivě nevinné a banální, k tomu trochu přispívají. Každý krok posiluje ten následující. Podobně se můžeme dívat na pád do díry surreálných názorů a konspiro-teorií. V prostředí, které aktivně zasévá nedůvěru, obklopen stejně nalomenými lidmi, člověk postupně posiluje své existující přesvědčení a jde dál po trajektorii mimo realitu. Nikdy se to přece nemůže stát . A pak je mrtvý.

Laura Loomer – alt-right & anti-vax klika, neúspěšná republikánská kandidátka do kongresu USA a celkově příšerná osoba – si přála dostat covid, aby to všem natřela a ukázala, že jde jen o vyhajpovaný virus a otrava jídlem s sebou nese větší nebezpečí; pak ale covid skutečně dostala a poznala na vlastní kůži jak strašná to může být nemoc i když ona sama není v rizikové skupině a přímo na ni neumírá. „Just pray for me please. Can’t even begin to explain how brutal the body aches and nausea that come with COVID are. I am in so much pain.“ Samozřejme, že covid považovala za pakárnu, zapadalo to do všeho, v co už věřila, velký obraz v její hlavě, vytvořený postupně a pro krůčcích snadno absorboval názor na covid, který zapadal do její politiky.

Nakonec sama poznala, že oficiálním plánem bylo přesně to, co v něm stálo, žádné nekalé manipulace, žádné machiavelské plány, jen upřímná snaha pomoct a zachránit životy. Očkování je bezpečné a je tu pro naše zdraví. Lidé museli dlouho padat dírou stochastického šílenství, aby sami sebe přesvědčili, že je to přesně naopak.


+1: Pro organizovanou schadenfreude nad osudem příliš sebevědomých odmítačů je tu celý jeden sub-reddit.

+2: Z wiki hesla crank:

Paralleling previous work, we find that endorsement of a laissez-faire conception of free-market economics predicts rejection of climate science […]. Endorsement of the free market also predicted the rejection of other established scientific findings, such as the facts that HIV causes AIDS and that smoking causes lung cancer.

Libertariáni popírají klimatickou katastrofu? Nejsem překvapen. Říkají to sami jejich kandidáti.

+3: A taky tenhle.


  1. Tohle je z podcastu I Don't Speak German, který sleduje fašisty, nácky a jejich aktivity. Příkladem z historie je kapitola The Birth of Team B z knihy Merchants of doubt.

    Příkladem může být fox news – její hlasatelé vytrvale útočí na povinnost očkování a testování, přesto se sami podřídili mandátu firmy, který vyžaduje důkaz očkování nebo každodenní testy.

píše k47, ascii@k47.cz