k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Wikipedické faktoidy #7

28. 10. 2020 — k47

Nic se ne­změ­nilo, stále trávím ne­křes­ťan­ské množ­ství času na wi­ki­pe­dii pá­t­rá­ním po a hl­tá­ním okra­jově za­jí­ma­vých fak­to­idů. Aby mi ne­při­pa­dalo že jsem zcela ne­pro­duk­tivně pro­mar­nil další večer & další noc, dělám si stručné vý­pisky ně­kte­rých ně­který ob­zvláště ne­če­ka­ných info-soust, jako po­my­sl­nou službu ostat­ním in­for­mačně hla­do­vým lidem.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz