k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Wikipedické faktoidy #4

26. 5. 2020 — k47

Na­de­šel čas na další várku wi­ki­pe­dic­kých fak­to­idů. Tuhle jsem pře­vážně se­sbí­ral ve dnech ka­ran­tény, kdy ma­xi­mální ak­ti­vitu, jak fy­zic­kou, tak du­ševní, před­sta­vo­valo ležet na zemi, buď pod­laze nebo na roz­pá­le­ném as­faltě bal­konu, a s hranu laptopu vy­ba­lan­co­va­nou na hrudi číst mnoho ne­pod­stat­ného a ne­dů­le­ži­tého na wi­ki­pe­dii, tom pra­meni všeho moudra.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz