k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Wikipedické faktoidy #3

23. 4. 2020 — k47

Po­slední dny žiju jako stu­de­no­krevný ži­vo­čich v zimě. Ne­pro­bíhá žádná velká ak­ti­vita a zhruba 95% času trávím ve stavu po­lo­vič­ního vědomí. Ležím na roz­pá­le­ném bal­kóně a očima ske­nuji wi­ki­pe­dii pro nějaké extra šťav­naté fak­to­idy, které by mě do­ká­zaly vy­trh­nout ze stavu téměř ter­mi­nální le­tar­gie. Pár se mi jich po­da­řilo vy­š­ťou­rat a tohle jsou ně­které z nich.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz