k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Vyjednávat s vlastními pravidly

17. 10. 2020 — k47

Každé no­vo­roční před­se­vzetí se zhroutí, když za­čnete vy­jed­ná­vat s vlast­ními pra­vi­dly. Člověk může pře­stat ze dne na den úplně, moc práce, moc námahy, to jo, ale mnohdy se od­hod­lání drolí pomalu v malých krůč­cích.

Ob­vykle to začne s velkou vervou a velkým od­hod­lá­ním. Člověk sám přijal určitá pra­vi­dla a plní je do pun­tíku. Po­stupně ale začne hledat vý­jimky. Dneska to můžu po­ru­šit, pro­tože něco, něco, něco, důvody. Dneska jsem byl běhat a tak si můžu dát sladký koláč. Dneska to po­ru­ším, pro­tože tomu nechci vě­no­vat úsilí, ale zítra to naženu, pří­sa­hám. Or­to­doxní žid nemůže vep­řové, ale dneska si dá sla­ninu, pro­tože na ní má chuť. Buď jedno nebo druhé, prosím.

Tyhle ma­né­vry z hloubi duše ne­sná­ším.

Při­jali jste pra­vi­dla, podle kte­rých se chcete chovat, ale po­stupně za­čnete hledat díry, abyste je jako pořád jakoby plnili, ale prak­ticky se jim vy­hý­bali, pro­tože je to po­ho­dl­nější. Před­se­vzetí jenom jménem. Pokud to ne­fun­guje, změňte pra­vi­dla, za­veďte nová, re­ál­nější, která jste schopni do­dr­žo­vat.

Ne­sná­ším to proto, že to sám někdy dělám. Teď ale aspoň vím, že jak začne vy­jed­ná­vání, před­zna­me­nává to konec a nastal čas na změnu.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz