k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Včely v karanténě

5. 4. 2020 — k47

Víte kdo ne­do­dr­žuje ka­ran­ténu na­ří­ze­nou Pry­mu­lo­nem, bohem života a smrti? Včely. A víte co můžete fotit na za­hradě ve dnech ka­ran­tény? Včely. Tak jsem vylezl ven, oka­mžitě dostal otravu vi­ta­mí­nem D a makro­sko­picky zvěč­ňo­val včely ho­du­jící ja­kémsi kve­tou­cím keři. Musím říct, že vy­pa­dají více méně stejně jako v mi­nu­lých letech (do­konce i po smrti).

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz