k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Užovka obojková

28. 7. 2020 — k47 (♪)

Když jsem se vrátil, bylo po akci. U plotu ne­ná­padně stál plas­tový sud a jeho dně čekal ne­zvaný ná­vštěv­ník.

„Chy­tili jsme užovku.“

Nahnul jsem se nad sud a hele opravdu, ležela tam Užovka oboj­ková. Nevím, co jsem čekal, ale z ně­ja­kého důvodu roz­hodně ne sku­teč­ného hada, stále na­bobt­na­lého z toho, jak mu po­slední sousto, jakýsi hlo­da­vec, ces­tuje trá­ví­cím ústro­jím.

Užovky nejsou je­do­vaté, ale když se k nim do­sta­nete příliš blízko a při­pa­dají si v ohro­žení bez mož­nosti úniku (jako třeba na dně sudu), začne divoce syčet, funět na­fu­ko­vat se a na­zna­čo­vat útok. Kdy­bych ne­vě­děl co a jak, pů­so­bilo by to docela ne­bez­pečně.

Užovka oboj­ková (Natrix natrix)
Užovka oboj­ková (Natrix natrix)

A takhle si tu žijeme.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz