k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS

Tajná aktualizace - stripy

18. 9. 2020 — k47

Jen tu vy­sy­pá­vám všechny zbý­va­jící stripy. Všechny budou staré kolem deseti let, celou tu dobu ležely na disku a z ně­ja­kého důvodu se nikdy ne­do­staly na net. Nebyl pro to důvod (kromě tristní kva­lity), tak proč je ne­vy­há­zet ven pěkně po­tajmu, bez ozná­mení & fanfár?

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz