k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Svlečená vážka

8. 8. 2020 — k47

Na co po­tře­bu­jeme pří­rodu, když všechno za­jí­mavé najdu na jednom keři. Na stejné křo­vině, kterou běžně oku­pují hou­senky Za­ví­ječeSrpice jsem ob­je­vil dvě svlečky, jak se říká svle­čené kůži hmyzu & plazů. Zdálky vy­pa­daly jako velice klidné vážky, ale zblízka se uká­zalo, že už nikdo není doma.

Svlečky ná­zorně de­mon­strují, že vážka pro­dě­lává pro­měnu ne­do­ko­na­lou, tj. vy­ne­chává kuk­lení. Na listu se stále drží po­slední svlék­nutí nymfy poté, co vy­lezla z vody na vzduch, aby se změ­nila v do­spělé imago a pro­žila po­sled­ních pár týdnů života.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz