k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Sosák

5. 10. 2020 — k47

In­va­zivní druhy po­řá­dají invazi. Vrou­benka ame­rická se už týdny motá kolem Cely, ně­ko­li­krát pro­nikla dovnitř, ko­mí­hala se kolem, když jsem se­dá­val na bal­kóně, každý den se snaží dobít dovnitř při­le­pená na ne­če­kané pře­kážce okna. Brouk musí po­cho­dit, že tohle není jeho barák a nemá tu co dělat.

Vrou­benka ame­rická (Lep­to­glos­sus oc­ci­den­ta­lis)

Pár snímků ve stylu to­ho­hle, proč ne, třeba to vyjde. Pak jsem si vši­mlul čáry na břiše. To je za­jí­mavé. Co to je? Z ur­či­tého úhlu to vypadá jako zip. Má to nádech něčeho z Vi­deodrome, jako zdířka pro VHS kazetu, která se ob­je­vila na břiše hlav­ního pro­ta­go­nisty, jako něco co co ne­vi­dět pukne a vyvalí se z toho or­ga­nická hrůza.

Nic ta­ko­vého. Jde o dlouhý sosák slo­žený pod tělo, aby ne­pře­ká­žel & ne­na­ru­šo­val ae­ro­dy­na­mické vlast­nosti letce. Dle ne­ko­nečné moud­rosti wi­ki­pe­die se vrou­benka živí vy­sá­vá­ním semen jeh­lič­na­tých stromů a dává smysl, aby byl sosák dost dlouhý, aby se dostal do pod tvrdé plátky šišky.

Všichni jsme se dnes do­zvě­děli něco, co nám nikdy k ničemu nebude.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz