k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Série katastrof

9. 6. 2020 — k47

Tenhle rok, zdá se, je ne­kon­čící série ka­ta­strof. Není to jen tahle, tamta nebo pro­testy v USA (to že pro­testy pro­bí­hají, je krásné, to že musí, už ne tak moc), ale mě stíhá jedna tragé­die za druhou. Jen v tomhle roce jsem přišel k četným zra­ně­ním, mám v háji palec na noze a palec na ruce, ███████████████, na břiše nám de­se­ti­cen­ti­me­t­ro­vou jizvu od re­za­vého drátu, při­padá mi, jako kdy­bych měl mozek z ospa­lého želé a občas se ozývá bodavá bolest na hrud­níku. K tomu se nově při­dala ███████████████ a po pro­bu­zení mi přišlo, jako kdyby mi někdo ve spánku na­hra­dil krční páteř ná­sa­dou od koš­těte. Den tak začal rych­lou kon­t­ro­lou, jaké jsou symptomy tetanu. Pa­ma­tuju si, že mezi ně patří str­nutí páteře, pro­blémy s dý­chá­ním a smrt. Ale co ještě?

Vím, není moc sranda číst skuhrání ne­zná­mého na in­ter­netu, ale na­chá­zím se v plató života od kte­rého to bude už jen horší. Zlep­šení ne­možné, lze doufat jen v co nej­po­ma­lejší roz­klad. Mám před sebou při­nej­lep­ším pár dekád pomalé de­gra­dace a hnití, šance smrti se každý rok zvy­šuje, ale jsem s tím smí­řený. Ne že by to doteď byla exta­tická jízda, náhle na­tr­valo pře­ru­šená zá­sa­hem osudu. Ne. Dlou­ho­době se nic moc nedělo a teď je to ±stejné, jen mě u toho sa­mo­volně bolí víc částí těla.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz