k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Ornitografie

5. 3. 2020 — k47

Fotit ptáky a jinou di­vo­kou zvěř je asi super. Asi. Nevím. Nikdy jsem to ne­zkou­šel. Je k tomu po­třeba spe­ci­ální výbava, dlouhý ob­jek­tiv1 , buzola, jídlo na tři dny a tak po­dobně + ptáci jsou ne­chvalně známí tím, že se ne­spo­lu­pra­cují a mají ten­dence se ve vel­kých rych­los­tech po­hy­bo­vat všude tam, kde je ne­mů­žete snadno vy­hmát­nout.

Jediné, na co se váš drahý vy­pra­věč zmůže, je že někdy projdu kolem okna a tam v keřích trůní pár špačků jako třeba tihle dva.


  1. V roce ±2016 jsem se asi na pět minut stal vlast­ní­kem 500mm te­leskopu/re­flex­ního ob­jek­tivu. Rychle jsem se ho zbavil, po­ně­vadž jde o ne­o­hra­baný a ne­pří­liš uži­tečný ná­stroj. 500mm + f/6.3 + ma­nu­ální ostření zna­mená, že můžete fotit jen jeden ob­jekty, které se a) ne­po­hnuly od smrti papeže Jana Pavla II. a b) na­chá­zejí se od vás ve vzdá­le­nosti asi jedné čtvr­tiny svě­tel­ného roku.
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz