k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Příroda v okruhu sta metrů #5: Lalokonosec rýhovaný

28. 6. 2020 — k47

Na světě exis­tuje ne­změrné množ­ství a va­ri­a­bi­lita brouků. Křou­pají nám pod nohama, po­ží­rají úrodu, po­ží­rají se na­vzá­jem. Zatím bylo zma­po­váno 400000 druhů řádu Co­le­optera – brouci, okříd­lenci s pev­nými krov­kami – a milion nebo dva dal­ších druhů čeká na za­ne­sení do stromu života. Celých 20% všech ži­vo­čiš­ných druhů tvoří právě tento spe­ci­fický hmyz. Jde o tak ne­změrné množ­ství, že se vymyká před­sta­vi­vosti.

Jed­noho z nich jsem vy­fo­til. Teď mi zbývá vy­fo­tit už jen 399999 druhů.

La­lo­ko­no­sec rý­ho­vaný (Oti­orhyn­chus sul­ca­tus)
La­lo­ko­no­sec rý­ho­vaný (Oti­orhyn­chus sul­ca­tus)
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz