k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Příroda v okruhu sta metrů #2: Srpice

15. 6. 2020 — k47

Dneska se nebudu po­kou­šet psát něco du­cha­pl­ného; dnes se jen po­kra­čuje v hle­dání ži­vo­či­chů v okruhu sta metrů od Cely. Na keři ob­vykle oku­po­va­ném in­va­ziv­ními hou­sen­kami po­se­dá­vali po­divní po­lé­tavci—žlu­to­černí s vý­raz­ným pru­ho­vá­ním, fle­katá bla­nitá křídla, giga-sosák a na zadku hák jako škor­pion.

Srpice obecná (Pa­norpa com­mu­nis)
Srpice obecná (Pa­norpa com­mu­nis)
Srpice obecná (Pa­norpa com­mu­nis)
Srpice obecná (Pa­norpa com­mu­nis)

Poz­ději se uká­zalo, že jde o srpice—hmy­záky, kteří jsou ve Gi­gan­tické Knize Ži­vo­či­chů, uve­deni hned vedle tiplic. A ty háky na pozadí jsou go­no­pody neboli „po­mocná ko­pu­lační ústrojí“.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz