k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Potápníci

8. 9. 2020 — k47

Žiju v ráji. Jednou večer jsem ███████████████ síťkou z ryb­níka sta­ho­val ža­bince. Shrábnu z hla­diny, vy­klo­pím na břeh a tam se v ze­le­ných rost­lin­kách začalo něco cukat. Něco vět­šího než velký brouk. Něco jako… roz­hrábnu vodní zeleň a vezmu to do dlaně… něco jako po­táp­níci.

Po­táp­ník vrou­bený (Dy­tis­cus mar­gi­na­lis)

Jen se na něj po­dí­vejte, na krás­ného obra. Za X dekád na téhle naší pla­netě jsem ho nikdy ne­vi­děl na vlastní oči a teď tu máme plný rybník (tech­nicky stále v okruhu 100m kolem Cely) hned ně­ko­lika druhů. Jednak je to velký Po­táp­ník vrou­bený (Dy­tis­cus mar­gi­na­lis) a pak něco menší, ale na brouka pořád obr Po­táp­ník rý­ho­vaný (Aci­lius sul­ca­tus). Kolem nich plavou armády ne­do­spě­lých je­dinců a jen bůh a zo­o­lo­gové vědí, co se vyvine z nich.

Nemůžu popsat nad­šení a radost, jaké jsem cítil, když se poprvé uká­zali v ža­binci. Skoro to nedává smysl. Je to jen další brouk, ale když má na délku tři a půl čísla a jde o jed­noho z nej­vět­ších vod­ních brouků světa, je to jiné, spe­ci­ální, krásné, kou­zelné.

Po­táp­ník rý­ho­vaný (Aci­lius sul­ca­tus)
po­táp­níci s brus­lař­kou
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz