k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Pomalé dny v karanténě

13. 4. 2020 — k47

Docela se mi líbí tenhle pomalý život v ka­ran­ténně. Nic se neděje, přesně jak na­plá­no­val Pry­mu­lon – bůh života a smrti. Co budu celý den dělat? Nic moc. Ide­álně co nejméně. Možná si ob­léknu víc než dva kusy ob­le­čení, ale nej­spíš ne. Možná udělám něco aspoň vzdá­leně pro­duk­tiv­ního, ale s velkou prav­dě­po­dob­ností to ne­klapne. Místo toho budu ležet na bal­kóně a tvrdě pra­co­vat na cyk­lis­tic­kém těle. I když nikam moc ne­jez­dím, můžu být aspoň opá­lený jako cyk­lista – tělo jako sýr, půlku rukou a půlku nohou pěkně do­hněda. Do­konce nemám ani mo­ti­vaci číst knihu půj­če­nou z knihovny, když je za­vřená a ne­chtějí nic zpátky. Pokud se mi podaří vy­bi­čo­vat k ho­rečné ak­ti­vitě, vstanu před stmí­vá­ním a jdu udělat pár re­kre­ač­ních kli­šo­vi­tých fotek roz­kvé­ta­jí­cího jara, ale to je vážně ma­xi­mum. Pak si musím na uklid­nění zase jít leh­nout a dvě hodiny na wi­ki­pe­dii po­rov­ná­vat spo­le­čen­ské hi­e­rar­chie zeber a koní nebo něco po­dobně dů­le­ži­tého.

Jsem jako pro­ta­go­nista pomalé te­le­vize.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz