k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Poe

9. 1. 2020 — k47 (♪)

Poeův zákon říká, že na in­ter­netu je téměř ne­možné ro­ze­znat ex­trémní názory od jejich pa­ro­die. Extrém není možné pře­hnat dost nato, aby ex­tré­mis­tům do­cvaklo, že jde o oči­vid­nou a do očí bijící pa­ro­dii.

V po­dob­ném duchu to někdy platí i v re­a­litě. Ne­mu­síte si být jistí, jestli určití lidé nejsou IRL la­tentní ra­sisté nebo si na to jen hrají. Je to pa­ro­die? Je to nějaká post-iro­nická póza o které jsem zatím nesly­šel? Někdo z nich si to může myslet, jeden z těch věčně usmě­va­vých uži­teč­ných idiotů, který neví, že je pomalu in­dok­tri­no­ván ostat­ními, kdo to s ne­ná­vistí za­lo­že­nou na množ­ství me­la­ninu v kůži myslí vážně. Sami popřou, že jsou ra­sisté, ale jen rasoví re­a­listé, říkají, jak to sku­tečně je a jen shodou náhod každý, kdo se ne­leskne bě­lo­bou (a navíc tou správ­nou bě­lo­bou), je po­li­to­vá­ní­hodný, od­porný, ne­vzdě­laný, ne­při­způ­so­bivý, pi­ja­vice na spo­leč­nosti. Proto se nad ním můžou po­vy­šo­vat a dělat si z něj srandu. Proč ne, když nejsou hodni dů­stoj­nosti. Ale ne­bojte, nejsou v tom žádní pocity, jen chladná logika. Říkají, jak to je.

Když se někdo ohání ji­žan­skou kon­fe­de­rační vlaj­kou, není úplně od věci soudit, že asi nemá daleko ke kon­fe­de­rač­ním ná­zo­rům na barvu po­kožky. Jako vždy ne­hleďte na to, co člověk říká, že říká, ale co do­o­pravdy říká, a ne­hleďte na to, co říká, ale co dělá.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz